Visie

Tynaarlo is een groene gemeente met een landelijk karakter en dat willen we graag zo houden. GroenLinks Tynaarlo zet zich daarom in voor behoud en verbetering van het landschappelijk karakter en voor een duurzaam beleid. Maar Tynaarlo moet ook een gemeente zijn en blijven waarin het voor alle inwoners goed toeven is. Dat betekent goede en betaalbare woningen voor ieder die daar recht op heeft, een rechtvaardig sociaal beleid en een grotere invloed van burgers op besluiten die hen aangaan. Hoe wij dat willen realiseren staat in ons verkiezingsprogramma.