WMO-mistand op tv en toevallige gelijkenissen

Op 6 september was fractievoorzitter Oscar Rietkerk samen met Diana Brouwer te zien in het programma Kanniewaarzijn van de VARA.
kanniewaarzijn
In het programma is de situatie van mevrouw Brouwer op hilarische wijze aan de kaak gesteld. Diana Brouwer woont al een jaar in haar schuur omdat ze met haar rolstoel haar woning niet in kan, en de gemeente alsmaar nieuwe onderzoeken laat uitvoeren. Ze kreeg een communicatiestraf opgelegd van 14 maanden omdat ze iets op Facebook had gezet dat de gemeente niet zinde. Vragen van Oscar Rietkerk hierover aan het college werden eerst genegeerd en daarna niet beantwoord om ‘privacy’ redenen. Op deze manier is de controle van de gemeenteraad op de uitvoering van de WMO onmogelijk.

Onder de titel ‘Een handicap is leuk maar het moet wel betaalbaar blijven’ is de situatie van mevrouw Brouwer op komische wijze nagespeeld.
Burgemeester Thijssen heeft afstand genomen van de uitzending omdat er een naam van een ambtenaar genoemd zou zijn. Het is spijtig dat een ambtenaar zich persoonlijk aangesproken voelt, maar elke overeenkomst met ambtenaren van de gemeente Tynaarlo berust puur op toeval en niet op kwade opzet.

Broer de Witte, in memoriam

Op 9 augustus is Broer de Witte onverwacht overleden. Broer was een actief en betrokken lid van onze GroenLinks-afdeling.
Hij had een belangrijke en constructieve inbreng bij bijeenkomsten van fractie en bestuur en bij de maandelijkse ‘fractiespecials’; een goed luisteraar, aanvankelijk beschouwend, om dan met een treffende vraag vorm en logica aan te brengen in onze, soms wat wijdlopige en rommelige, debatten.
Broer was in staat praktische oplossingen voor ingewikkelde problemen aan te dragen en was een drijvende kracht bij tal van initiatieven, ook buiten GroenLinks, zoals de oprichting van een lokale energiecoöperatie en de werkgroep Fairtrade-gemeente.
Binnen de afdeling was hij onder meer lid van de kandidatencommissie voor de raadsverkiezingen in 2014 en zat hij in een voorbereidingscommissie voor de volgende verkiezingen.

Om zijn bijdrage, maar eerst en vooral om zijn warme persoonlijkheid en zijn humor, zullen wij Broer missen.
Wij wensen Hannie, kinderen en kleinkinderen erg veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

VN Panel voorlopig veiliggesteld in Tynaarlo

Tijdens de behandeling van de perspectievennota op 12 juli 2016 heeft GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend om het VN panel minstens tot en met 2019 in stand te houden. De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Het VN Panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (2008). Inmiddels heeft ook Nederland dit verdrag geratificeerd (2016). Daarmee zijn gemeenten aan zet om het principe van ‘inclusie’ (iedereen doet mee’) ook lokaal vorm te geven en in te passen in het gemeentelijk beleid.

Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Het panel is in het voorjaar van 2015 ingesteld. De voortgang van het VN Panel is na anderhalf jaar geëvalueerd. Lees hier de evaluatie van het VN Panel in Tynaarlo.

Algemene Beschouwingen 2016

Dinsdag 12 juli waren de Algemene Beschouwingen door de gemeenteraad van Tynaarlo. Het thema van GroenLinks was dit jaar ‘inclusie’.

regenboogfractie

GroenLinks kondigde alvast aan dat we na het zomerreces met een voorstel zouden komen om van Tynaarlo een regenbooggemeente te maken. Aan het einde van de beantwoording van het college overhandigde burgemeester Marcel Thijssen aan fractievoorzitter Oscar Rietkerk een regenboogvlag. Kennelijk had de burgemeester die al besteld, en hij sprak uit dat hij hoopte dat we die na de zomer samen konden gaan hijsen.

De fractie heeft de vlag eerst maar opgehangen in de raadszaal.

Lees hier onze Algemene beschouwingen 12 juli 2016

Zienswijze van GroenLinks op gewijzigd bestemmingsplan Ter Borch

Binnenkort ligt het ontwerpbestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch ter visie; inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierover een zogenaamde zienswijze indienen. Het plan is echter op belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke bestemmingsplannen waarmee de gemeenteraad destijds akkoord is gegaan. De wijzigingen, die deels een verslechtering betekenen, heeft de meerderheid van de raad helaas geaccepteerd. Op vragen van GroenLinks geeft het college geen antwoord (een hardnekkige gewoonte). Daarom heeft de fractie zelf ook maar een zienswijze ingediend, een oneigenlijk instrument, maar je moet creatief zijn om je controlerende functie te kunnen uitoefenen. Lees hier de Zienswijze_GroenLinksTynaarlo.