Op naar de gemeenteraadsverkiezingen!

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 december jongstleden is het conceptprogramma, inclusief een aantal amendementen, door de vergadering goedgekeurd.

Tevens is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Paul Stalma, afdelingsvoorzitter

Ewout Brunt, afdelingssecretaris

Fer Harleman, afdelingspenningmeester

Hannie Wouda, algemeen lid

Jan Postma, algemeen lid

Geerte Binnema, algemeen lid

Raadsvergadering 4 december: Besluitvorming supermarkt Ter Borch

Zoals al aangekondigd heeft de fractie tegen het voorstel voor een supermarkt op de voorgestelde plaats en de voorgestelde omvang gestemd. Bij een aantal inwoners zou wel behoefte bestaan aan een supermarkt in de wijk, maar zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, verandert ook het standpunt van GroenLinks niet. Lees hieronder de bijdrage van Klaas Kuipers: Lees verder

Géén megasupermarkt in Ter Borch

Op 21 november j. l. heeft de raad van Tynaarlo het bestemmingsplan voor een supermarkt in Ter Borch besproken. Op 4 december vindt de besluitvorming plaats. GroenLinks is tegen deze plannen. Ter Borch is ontworpen als een groene en verkeersluwe wijk met natuurlijke waterlopen, grenzend aan het natuurgebied de Onlanden. Een voorbeeld van bouwen in een overgangsgebied tussen stad en natuur. Sindsdien zijn er al veel concessies gedaan aan deze ambitie. Een giga -supermarkt van ca. 3000 m2 met 2000 m2 parkeerterrein is de nieuwste en grootste schending van de oorspronkelijke opzet. Met de uitbreiding van de drie supermarkten in Paterswolde en Eelde, en de plannen bij het Overwinningsplein in Groningen, is de bouw van een supermarkt, van welke omvang dan ook, in deze wijk volstrekt overbodig geworden. Lees hieronder de bijdrage van Klaas Kuipers.

GroenLinks is altijd helder geweest. Wij zien geen enkele noodzaak om een supermarkt van deze omvang te vestigen in de wijk Ter Borch. Niet op de beoogde locatie maar ook niet elders in de wijk. En voor de duidelijkheid, wij willen ook geen kleine buurtsuper meer in deze wijk. In het verleden hebben we dat nog wel eens geopperd maar door de snelle digitalisering is de wenselijkheid van zo’n kleine buurtsuper komen te vervallen. In de directe omgeving zijn er volop mogelijkheden tot het doen van aankoop van de dagelijkse boodschappen. Lees verder