Uit de raad van 13 januari 2009

Overname van Essent door RWE?

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een eventuele verkoop van Essent-aandelen die in het bezit zijn van de gemeente. GroenLinks wil weten hoe het college denkt over de verkoop van de aandelen in het algemeen en in het bijzonder aan RWE, dat momenteel de eerste gegadigde is voor de overname van Essent.

Lees verder

Vragen overname Essent

De GroenLinksfractie heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college:

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft vernomen dat RWE gegadigde is om Essent over te nemen. De gemeente Tynaarlo is aandeelhouder en daarmee dus direct belanghebbende bij een overname van Essent. GroenLinks vindt dat een dergelijk proces zeer zorgvuldig vormgegeven dient te worden waarbij het publieke belang bovenaan staat. De recente problemen rondom de gasvoorziening vanuit Rusland tonen dit nog maar eens aan.

Lees verder

Toekomstcongres GroenLinks

Zaterdag 22 november jongstleden zijn Winnie en ik naar het ‘Toekomstcongres’ in Tilburg geweest. Tijdens dit congres hebben de leden een nieuw programma van uitgangspunten vastgesteld.

Aanvankelijk zou GroenLinks Tynaarlo met vier leden vertegenwoordigd zijn, maar twee leden waren achteraf om dwingende redenen verhinderd. We hoefden ons toch niet alleen te voelen, want als vanzelf zat een aantal leden uit Drenthe op de rij achter ons.

Lees verder

Uit de raad van 27 november 2008

Discussie behoud van de drie zwembaden in de gemeente (Oscar Rietkerk)

Het agendapunt was het slotstuk van een maandenlange discussie waarin zich al eerder een meerderheid aftekende voor het handhaven van de drie zwembaden. De discussie van 25 november jl. betrof een aantal- niet onbelangrijke – details, zoals het door de gemeente beschikbare budget voor de komende 15 jaar.

Lees verder

De WMO als supermarkt voor welzijn en geluk?

Impressie van discussie-avond op 20 maart 2008

WMO in vogelvlucht

Ondanks de striemende regen wisten donderdag 20 maart ruim 50 belangstellenden het gezellige grand café van woonzorgcentrum de Dilgt in Haren te vinden. De aftrap voor deze levendige informatie- en discussieavond over de WMO, georganiseerd door de afdelingen van GroenLinks Haren, Tynaarlo en Noordenveld, werd gegeven door Oscar Rietkerk, raadslid te Tynaarlo.

Lees verder