Toekomstcongres GroenLinks

Zaterdag 22 november jongstleden zijn Winnie en ik naar het ‘Toekomstcongres’ in Tilburg geweest. Tijdens dit congres hebben de leden een nieuw programma van uitgangspunten vastgesteld.

Aanvankelijk zou GroenLinks Tynaarlo met vier leden vertegenwoordigd zijn, maar twee leden waren achteraf om dwingende redenen verhinderd. We hoefden ons toch niet alleen te voelen, want als vanzelf zat een aantal leden uit Drenthe op de rij achter ons.

Lees verder

Uit de raad van 27 november 2008

Discussie behoud van de drie zwembaden in de gemeente (Oscar Rietkerk)

Het agendapunt was het slotstuk van een maandenlange discussie waarin zich al eerder een meerderheid aftekende voor het handhaven van de drie zwembaden. De discussie van 25 november jl. betrof een aantal- niet onbelangrijke – details, zoals het door de gemeente beschikbare budget voor de komende 15 jaar.

Lees verder

De WMO als supermarkt voor welzijn en geluk?

Impressie van discussie-avond op 20 maart 2008

WMO in vogelvlucht

Ondanks de striemende regen wisten donderdag 20 maart ruim 50 belangstellenden het gezellige grand café van woonzorgcentrum de Dilgt in Haren te vinden. De aftrap voor deze levendige informatie- en discussieavond over de WMO, georganiseerd door de afdelingen van GroenLinks Haren, Tynaarlo en Noordenveld, werd gegeven door Oscar Rietkerk, raadslid te Tynaarlo.

Lees verder

Impressie Partijraad 2008-2009

Introductiebijeenkomst (16 februari 2008)

Wijs geworden door ervaringen van de vorige termijn, had het bestuur van de partijraad een introductiebijeenkomst voor alle leden en reserveleden georganiseerd. Onder leiding van Henk Gossink (programmaleider bij Publiek Domein) maakten we kennis met elkaar via een ‘speeddate’ en discussieerden we over rollen en taken van de partijraad middels een ‘resonantiesessie’.

Lees verder