Uit de raad van 10 februari 2009

Als eerste moet opgemerkt worden dat het een zeer slappe tijd is. De vorige vergadering is afgelast vanwege te kort aan agendapunten. De vergadering van 10 februari was binnen een uur afgehandeld en de volgende vergadering is weer afgelast.

GroenLinks stelt voor dat nota’s en beleidsstukken beter gepland worden om te voorkomen dat alles tegelijk komt en stukken niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Lees verder

Nieuwe regels energiezuinig bouwen

De GroenLinksfractie heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college:

Geacht college,

In een persbericht van de provincie Drenthe hebben we kunnen lezen dat op 6 februari jongstleden Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie samen met Noord-Nederland en belanghebbende partijen afspraken heeft gemaakt met betrekking tot energiezuinig bouwen.

Lees verder

Uit de raad van 13 januari 2009

Overname van Essent door RWE?

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een eventuele verkoop van Essent-aandelen die in het bezit zijn van de gemeente. GroenLinks wil weten hoe het college denkt over de verkoop van de aandelen in het algemeen en in het bijzonder aan RWE, dat momenteel de eerste gegadigde is voor de overname van Essent.

Lees verder

Vragen overname Essent

De GroenLinksfractie heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college:

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft vernomen dat RWE gegadigde is om Essent over te nemen. De gemeente Tynaarlo is aandeelhouder en daarmee dus direct belanghebbende bij een overname van Essent. GroenLinks vindt dat een dergelijk proces zeer zorgvuldig vormgegeven dient te worden waarbij het publieke belang bovenaan staat. De recente problemen rondom de gasvoorziening vanuit Rusland tonen dit nog maar eens aan.

Lees verder