Informatieavonden duurzame energie voor Tynaarlo

Meer werk maken van duurzame energie in Tynaarlo

GroenLinks Tynaarlo roept alle inwoners op om mee te denken over lokale projecten voor duurzame energie. We hebben drie informatieavonden georganiseerd in de gemeente:

25 mei in ’t Loughoes, Kosterijweg 2 in Eelde

27 mei in De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren

28 mei in De Pan, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries

Aanvang 20.00 uur

Lees verder

Jaarverslag bestuur 2008/2009

Bestuurlijke organisatie GroenLinks

Tijdens het congres in Tilburg is de nieuwe bestuurlijke organisatie, beginselen en strategie vastgesteld. Namens het bestuur was Winnie Scaf aanwezig. Een amendement van Tynaarlo over het houden van congressen in het (centrale) Utrecht is aangenomen.

Lees verder

Vragen over bezuinigingen op AWBZ

Op 11 maart ontving de gemeenteraad een brief van het college, waarin werd uitgelegd, hoe zou worden omgegaan met de bezuinigingen, die zijn doorgevoerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). GroenLinks heeft daar op 27 maart 2009 vragen over gesteld.

Lees verder

Geactualiseerd businessplan van Groningen Airport Eelde

De GroenLinksfractie heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college:

Geacht college,

Naar aanleiding van het geactualiseerde businessplan van Groningen Airport Eelde (GAE) van 12 december 2008 geeft het college in haar brief van 10 maart 2009 aan “geen aanleiding te zien het businessplan te amenderen of naar aanleiding van het plan ons beleid rond de luchthaven te wijzigen”.

Lees verder