2017!

Fractie en bestuur van GroenLinks Tynaarlo wensen leden, symphatisanten en ieder die GroenLinks een goed hart toedraagt, een voorspoedig en gezond 2017!

Op naar de verkiezingen! Op naar een eerlijker en schoner Nederland en een respectvol politiek discours.

(tussen haakjes: een beetje hulp bij de campagne kunnen we in Tynaarlo wel gebruiken)

ALV 23 november jongstleden

In een goed bezochte vergadering heeft GroenLinks een start gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vroeg misschien, maar er moet ook veel gebeuren.

We hebben een programmacommissie en een kandidatencommissie gekozen en gebrainstormd over de campagne. Leuk was dat we een aantal (voor ons) nieuwe belangstellenden konden verwelkomen. Ook is besloten dat onze afdeling voor de Tweede Kamerverkiezingen zal doen wat in haar vermogen ligt, rekening houdend met de vooralsnog geringe mankracht.

En verder:

  • …heeft het College om ondoorgrondelijke redenen besloten de huidige bibliotheken te handhaven tot 2021/22, zij het met iets minder boeken per vestiging;
  • ….heeft de fractie als enige tegen het raadsvoorstel  over de verdeling van de ‘Armoedegelden’ gestemd omdat er teveel beknibbeld wordt op het uit te keren bedrag, en omdat het college de armoedegelden gebruikt voor de reguliere gemeentelijke taken.

De verkiezingen komen er aan!

GroenLinks scoort in Tynaarlo altijd redelijk hoog, zowel landelijk als lokaal.
En juist nu, nu Jesse het zo goed doet in de peilingen, willen wij er ook in Tynaarlo een tandje bijzetten.

Daarvoor hebben we extra mankracht nodig!
Wil je ook je bijdrage leveren?

Meld je dan aan bij onze secretaris: info@groenlinkstynaarlo.nl

of centraal https://groenlinks.nl/doemee

We zien jullie graag!

WMO-mistand op tv en toevallige gelijkenissen

Op 6 september was fractievoorzitter Oscar Rietkerk samen met Diana Brouwer te zien in het programma Kanniewaarzijn van de VARA.
kanniewaarzijn
In het programma is de situatie van mevrouw Brouwer op hilarische wijze aan de kaak gesteld. Diana Brouwer woont al een jaar in haar schuur omdat ze met haar rolstoel haar woning niet in kan, en de gemeente alsmaar nieuwe onderzoeken laat uitvoeren. Ze kreeg een communicatiestraf opgelegd van 14 maanden omdat ze iets op Facebook had gezet dat de gemeente niet zinde. Vragen van Oscar Rietkerk hierover aan het college werden eerst genegeerd en daarna niet beantwoord om ‘privacy’ redenen. Op deze manier is de controle van de gemeenteraad op de uitvoering van de WMO onmogelijk.

Onder de titel ‘Een handicap is leuk maar het moet wel betaalbaar blijven’ is de situatie van mevrouw Brouwer op komische wijze nagespeeld.
Burgemeester Thijssen heeft afstand genomen van de uitzending omdat er een naam van een ambtenaar genoemd zou zijn. Het is spijtig dat een ambtenaar zich persoonlijk aangesproken voelt, maar elke overeenkomst met ambtenaren van de gemeente Tynaarlo berust puur op toeval en niet op kwade opzet.

Broer de Witte, in memoriam

Op 9 augustus is Broer de Witte onverwacht overleden. Broer was een actief en betrokken lid van onze GroenLinks-afdeling.
Hij had een belangrijke en constructieve inbreng bij bijeenkomsten van fractie en bestuur en bij de maandelijkse ‘fractiespecials’; een goed luisteraar, aanvankelijk beschouwend, om dan met een treffende vraag vorm en logica aan te brengen in onze, soms wat wijdlopige en rommelige, debatten.
Broer was in staat praktische oplossingen voor ingewikkelde problemen aan te dragen en was een drijvende kracht bij tal van initiatieven, ook buiten GroenLinks, zoals de oprichting van een lokale energiecoöperatie en de werkgroep Fairtrade-gemeente.
Binnen de afdeling was hij onder meer lid van de kandidatencommissie voor de raadsverkiezingen in 2014 en zat hij in een voorbereidingscommissie voor de volgende verkiezingen.

Om zijn bijdrage, maar eerst en vooral om zijn warme persoonlijkheid en zijn humor, zullen wij Broer missen.
Wij wensen Hannie, kinderen en kleinkinderen erg veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.