Over GroenLinks Tynaarlo

Tynaarlo is een groene gemeente met een landelijk karakter en dat willen we graag zo houden. We zetten ons  daarom in voor behoud en verbetering van het landschappelijk karakter en voor een duurzaam beleid. Maar Tynaarlo moet ook een gemeente zijn en blijven waarin het voor alle inwoners goed toeven is. Dat betekent goede en betaalbare woningen voor ieder die daar recht op heeft, een rechtvaardig sociaal beleid en een grotere invloed van burgers op besluiten die hen aangaan. In de afgelopen 12 jaar heeft GroenLinks onafgebroken deelgenomen aan het College van B & W en daardoor veel kunnen bereiken. Onze wethouder Harm Assies heeft in die periode het voortouw genomen in tal van programma’s op  bovenstaande beleidsgebieden, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Na 12 jaar deelname aan het College gaat GroenLinks met drie zetels in de oppositie. Onze raadsleden worden bijgestaan door een actieve steunfractie. De fractievergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis  in Vries op de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering, vanaf 20.00 uur.

Fractiespecials

Ongeveer een keer in de maand wordt tijdens een z.g. ‘fractiespecial’ een meer algemeen onderwerp van gemeentelijk politiek belang uitgediept. Hierbij zijn, evenals bij de reguliere fractievergaderingen, geïnteresseerden van harte welkom. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per email, maar ook niet leden zijn welkom. Data en onderwerpen worden op de website gepubliceerd.

Spreekuur fractie

Voorafgaande aan de fractievergaderingen houdt de fractie spreekuur, van 20.00 tot 20.30. Graag melden bij de fractiesecretaris Willem van der Meij,  wknraad@nl