Fractie

Klaas Kuipers

fractievoorzitter

photoKlaas klein

Portefeuilles:

 • Economische Zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Ouderenbeleid
 • Welzijn
 • Kunst- en Cultuur
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondbedrij
 • Sport en sportaccommodaties
 • Vluchtelingen
 • Ontwikkelingssamenwerking

Contact:

tel. privé: 06-27276681

klaas.kuipers@tynaarlo.nl

 

Oscar Rietkerk

Oscar RietkerkMijn politieke leidraad is: “Creatief omgaan met alle mogelijkheden die deze prachtig groene gemeente en haar inwoners te bieden hebben”. In plaats van saaie bedrijventerreinen te bouwen zou ik creatieve ondernemers (ontwerpers, onderzoekers) willen stimuleren om in de inspirerende omgeving van Tynaarlo te wonen en te werken. Goede ICT voorzieningen maken het werken aan huis mogelijk. Samen met ontwikkelingsmogelijkheden voor het lokale midden- en kleinbedrijf voorkom je daarmee een hoop autorijden en houd je levendigheid in de dorpen. Ik wil de buurtwinkels terug in de kleine dorpen, bijvoorbeeld gerund door mensen met beperkingen, zoals hier en daar in Friesland gebeurt. Het geeft hen een bestaan en is ontzettend handig voor de inwoners!

Ook op het gebied van afvalbeheersing, waterbeleid en energiezuinig bouwen bestaan tal van creatieve oplossingen, die we ook in Tynaarlo kunnen toepassen.

Verder vind ik echte medezeggenschap van inwoners belangrijk. Voor de oudere jeugd over voorzieningen waar ze behoefte aan hebben en voor alle inwoners, bij plannen die hen aangaan. Dus: eerder in gesprek gaan over grote veranderingen. Maak niet één plan waar men bezwaar tegen kan maken, maar maak meerdere plannen zodat er gekozen kan worden. U ziet het plannen en ideeën genoeg!

Wilt u meer lezen, kijk dan op mijn weblog

Portefeuilles:

 • Budgetcyclus
 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Algemene middelen
 • Veiligheid
 • Riolering en waterhuishouding
 • Openbaar groen
 • Wegen
 • Verkeer en vervoer
 • Algemeen bestuur
 • Interne organisatie
 • Communicatie
 • Publiekszaken/producten
 • Duurzame Energie
 • Gehandicapten en chronisch zieken

Contact:

tel. privé: (0592) 54 20 66

oscar.rietkerk@tynaarlo.nl

 

Renate Zuiker

Renate ZuikerDe oude GroenLinks slogan ‘Vechten voor wat kwetsbaar is’ vind ik nog het beste bij mijn politieke motivatie passen. Daarmee bedoel ik kwetsbare mensen en dieren, kwetsbaar milieu en landschap. Hier moet de gemeenschap zich verantwoordelijk voor voelen en bij de beslissingen van de gemeente moet hiermee rekening worden gehouden.

Ook zijn er zaken die we als individu niet kunnen regelen en waarvoor we dus een bestuur nodig hebben. Dit geldt op landelijk, maar zeker ook op gemeentelijk niveau.

In de gemeentelijke ondersteuning voor mensen zonder werk en mensen met ziekte of handicap zijn veel politieke keuzes te maken. Solidariteit met elkaar vind ik belangrijk. Ook speelt de gemeente een belangrijke rol in het stimuleren van sociale cohesie in de gemeenschappen.

In deze tijd van klimaatcrisis moeten we ook op gemeentelijk niveau onze verantwoordelijkheid nemen door te kiezen voor energiebesparing, duurzame energie, duurzaam inkopen.

Portefeuilles:

 • Inkomensvoorzieningen
 • Minimabeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (Participatiewet)
 • Vrijwilligerswerk
 • Erfgoed / monumentenzorg
 • Milieu / reiniging
 • Begraven
 • Onderwijsaccommodaties
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Volkshuisvesting
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn

Contact:

tel. privé: 06 – 486 786 94

renate.zuiker@tynaarlo.nl