Persbericht kapwerkzaamheden

De fractie van GroenLinks in Tynaarlo wil dat tijdelijk alle kapwerkzaamheden in de gemeente worden opgeschort. Lees hier het persbericht:

De gemeente moet eerst maar eens duidelijk met de dorpen communiceren waarom en wanneer een kapvergunning wordt verleend, zegt de partij in vragen aan B en W. GroenLinks betoogt dat het huidige kapbeleid leidt tot veel onrust in de samenleving. ‘En dat lijkt niet op te houden.’
De partij zegt dat het voor veel inwoners vaak niet duidelijk is waarom er gekapt wordt. ‘Dat is de reden waarom er door inwoners gereageerd wordt en emotionele onrust ontstaat. De inwoners zijn betrokken bij de natuur en alles wat ermee samenhangt.’
GroenLinks vindt dat de gemeente serieus werk moet maken van een andere communicatievorm met de inwoners als het gaat om het kappen van bomen. ‘Het blijkt dat de website niet voldoende is. Schriftelijke informatie aan de omwonenden is een volgende stap, maar mondelinge communicatie lijkt noodzakelijk.’ Het simpel informatie plaatsen op de site werkt onvoldoende, zegt GroenLinks. ‘Wanneer er draagvlak gecreëerd kan worden voor de al dan niet noodzakelijke kapactiviteiten wordt er op voorhand onrust weggenomen.’

Reacties zijn gesloten.