GROENLINKS

Tynaarlo

Aa en Hunze

P E R S B E R I C H T

GroenLinks tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren over het waarom van lokale duurzame alternatieven in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Vrijdag 16 maart organiseren de GroenLinks afdelingen Tynaarlo en Aa en Hunze een gezamelijke verkiezingsbijeenkomst rondom het thema: Los van fossiele brandstoffen en welke grote rol gemeenten hebben in het terugdringen van CO2-uitstoot.

Nu de productie uit grote velden drastisch teruggeschroefd gaat worden bestaan er plannen om de kleinere velden te gaan exploiteren waarvan enkele in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. Daarnaast zijn de ontwikkelingen voor zoutwinning in volle gang. Dat terwijl er juist nu al de nodige schade, als gevolg van gaswinning, is ondervonden. GroenLinks vindt dit een zeer kwalijke ontwikkeling en organiseert daarom voor haar burgers deze avond.

GroenLinks wil juist lokaal investeren in duurzame energie en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van één derde van de CO2-uitstoot. Hier ligt een schone taak voor gemeenten de komende jaren in nauwe samenwerking met burgerinitiatieven.

Vrijdag 16 maart zal Liesbeth van Tongeren in beide gemeenten werkbezoeken afleggen bij burgers die forse aardbevingsschade hebben maar ook aan projecten van verduurzaming aan woningen. Zij zal hierin vergezeld worden door de lijsttrekkers van beide gemeenten, Klaas Kuipers en Co Lamberts. Hierna is er voor alle inwoners de gelegenheid om haar vragen te stellen over op welke manier lokale en landelijke overheid energieneutrale alternatieven kunnen stimuleren en ondersteunen.

Wij heten alle betrokken en geïnteresseerden, die een een stem willen hebben in een duurzame en eerlijke samenleving, van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Grand Café te Zuidlaren, De Millystraat 8.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Reacties zijn gesloten.