Bouwen in de Schelfhorst Paterswolde?

In de raadsvergadering van 23 januari is het plan om te bouwen in de Schelfhorst Paterswolde besproken. GroenLinks vindt het een mooi opgezet plan dat toch niet moet worden gerealiseerd. Lees hieronder in de bijdrage van Klaas Kuipers wat onze argumenten zijn.

Voorzitter,

De GroenLinks fractie is, uiteraard, naar de voorlichting geweest welke de initiatiefnemer, de landschapsarchitect en de bouwkundig architect hebben gegeven. En wij moeten zeggen dat het een mooi plan is. Qua aanleg en de keuze voor een beperkt aantal woningen op een relatief groot gebied. De materiaal-, kleur en bouwkeuzes zien er goed uit evenals de visie op de inrichting van de onbebouwde ruimte. Echter, de GroenLinks fractie heeft grote moeite met de locatie.

Enige tijd geleden heeft de raad gediscussieerd over de invulling van het terrein Paterswolde Noord. In die discussie werd reeds duidelijk gemaakt dat we niet eindeloos door konden gaan met het (projectmatig) bouwen buiten de kern.
Juist richting Eelderwolde is er sprake van een prachtig nat veengebied, de Onlanden, en een mooi coulissenlandschap. Voorheen was dit een camping maar al meer dan tien jaar geleden werd die geamoveerd en daarna zijn er diverse plannen langs gekomen.

Het laatste was een plan om 77 recreatiewoningen te bouwen, er is zelfs een start gemaakt op het gebied van infrastructuur. En dan ligt nu het plan voor om tien woningen voor permanente bewoning te gaan realiseren.
Daar waar het terrein eerst een recreatieve bestemming had, met tijdelijke bewoning, wordt het een volwaardige woonwijk. Met alle gevolgen van dien, verkeersbewegingen, licht uitstraling etc. En dat voor een selecte groep die het kan betalen.

De GroenLinksfractie is ook zeer beducht over een eventuele precedentwerking van dit plan.
Op welke gronden kunnen we een volgend initiatief afwijzen welke gelijke argumenten hanteert als die nu gebruikt worden bij dit plan. Voor je het weet hebben we er een woonwijk bij in een gebied waar we het niet willen.

Voorzitter, er is ons voorgehouden dat dit plan beter is dan een camping. Op zich zou dat kunnen maar we hebben daarover enkele vragen:

Is de laatst afgegeven vergunning tot het bouwen van 77 recreatie woningen na zoveel jaren nog steeds geldig? Moet er niet binnen een bepaalde periode na het afgeven van de vergunning gestart worden met het plan en is er ook sprake van een eind datum?

Indachtig de discussie die wij hiervoor gevoerd hebben bij de agendapunten 17 en 18 is de GroenLinks fractie tegen het wijzigen van het bestemmingsplan.

Reacties zijn gesloten.