Voor de derde keer achtereen is een overschot op de jaarrekening!

En daar is het college nog trots op ook! Dus ook trots op de bezuinigingen op tal van plaatsen in de
sociale en culturele sector. Zo is er bijvoorbeeld beknibbeld op het Persoonsgebonden Budget, is het
jongerenwerk op sterven na dood en zijn structurele bijdragen aan kunst en cultuur verlaagd of afgeschaft.
Hetzelfde is gebeurd met diverse sportverenigingen.
Dit zijn nu net de onderwerpen waarvan GroenLinks vindt dat de gemeente een ruimhartig beleid moet
voeren, zeker als blijkt dat er na jaar na jaar voldoende geld overblijft. De fractie zal d.m.v. moties
proberen wat bij te sturen.
Lees hieronder de volledige bijdrage van Klaas Kuipers aan de bespreking van de voorjaars- en de
perspectievennota op 11 juli 2017.

Reacties zijn gesloten.