Plan voor het entreegebied van TerBorch: GroenLinks zegt nee!

Op 2 mei jongstleden heeft de meerderheid van de raad besloten het plan voor de invulling van het entreegebied van TerBorch ter visie te leggen. Dit gebied is een van de laatste stukjes van de wijk waarvoor nog een bestemmingsplan moet worden gemaakt.

Het grootste struikelblok was en is de komst van een gigantische supermarkt, groter dan welke andere ook in het aangrenzende gebied van Groningen en Paterswolde en veel groter dan de wijk ooit nodig zal hebben. Over de wenselijkheid van dit plan en de consequenties ervan voor de verkeersafwikkeling is lang gediscussieerd, maar uiteindelijk hebben alleen de fracties GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo tegengestemd.

Portefeuillehouder Klaas Kuipers heeft in zijn bijdrage nog eens gewezen op de geschiedenis van de wijk. In 2002 is onder een college van B & W van VVD, PvdA, GroenLinks en CU een masterplan ontwikkeld voor een groene woonwijk tussen stad en platteland met een vloeiende overgang naar het naastgelegen natuurgebied de ‘Onlanden’. Het ontwerp bevatte een zorgvuldige afwisseling van woonkavels, verkeerswegen en afwatering. In die opzet zou geen plaats zijn voor een supermarkt. Dit laatste mede op aandringen van de ondernemers in Paterswolde en Eelde. Later is er nog sprake geweest van een buurtsuper voor de verzorging van de wijk. Aan het het natuurlijk karakter van de wijk is in de loop van de jaren al veel afbreuk gedaan. De plannen voor een supermarkt van circa 2000 vierkante meter met 1000 vierkante meter parkeerterrein, zoals nu door het college worden voorgesteld, is de nieuwste en grootste schending van de oorspronkelijke opzet. De ondernemers in Paterswolde hebben hun investeringen gebaseerd op toezeggingen van de gemeente. Albert Hein heeft bij de laatste uitbreiding meebetaald aan een rotonde voor een soepele verkeersafwikkeling aldaar! De winkeliers vrezen meer dan ooit voor minder klandizie en krijgen voor herhaalde oproepen en openbare brieven aan de raad geen gehoor. GroenLinks ziet niets in het huidige voorstel voor het entreegebied en stelt voor eerst een openbaar onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van appartementsbouw. De woonbehoeften kunnen zoveel jaren na de oorspronkelijke opzet wel eens veranderd zijn. De projectontwikkelaar heeft die mogelijkheid nooit serieus onderzocht.

De prioriteit van GroenLinks is dat het karakter van de wijk gewaarborgd blijft.

Reacties zijn gesloten.