Persbericht: Tijdelijk gebruik PBH terrein

De ontwikkeling van het PBH terrein in Zuidlaren zit in een impasse tussen de ideeën van de gemeente en de voorstellen van projectontwikkelaar Leyten. Om te zorgen dat de kale plek snel invulling krijgt stelt GroenLinks voor om tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

 
De Regio Groningen-Assen heeft deelgenomen aan het EU project SEEDS. Dit project deed onderzoek naar het tijdelijk gebruik van leegstaande panden en terreinen. Conclusie is dat tijdelijk gebruik een flinke economische en sociale impuls kan betekenen. Op basis van die conclusie wil GroenLinks aan de slag. Tijdelijk gebruik geeft ook mogelijkheden om te experimenteren met zaken waar nu jaren lang over gesproken wordt (goothoogtes, uitstraling, stijlen, rooilijnen).
Als eerste moet AH natuurlijk een tijdelijke winkel krijgen. Die belofte moet nu eindelijk eens ingelost worden. Daarnaast hebben we goedkope sociale huurwoningen nodig voor bijvoorbeeld statushouders en dan vooral in de categorie: niet-standaard-gezinshuis.
Vele andere mogelijkheden voor invulling van delen van het terrein zijn te bedenken: Een opblaas sporthal voor een beetje extra capaciteit, kunst en cultuurruimte, oefenruimtes, startende ondernemers, dorpstuin, hangplek voor jongeren, alternatief energie centrum, openlucht kampeer/ recreatie evenement of een markthal voor lokale aanbieders.
Ondertussen hebben de gemeente en projectontwikkelaar Leyten enige tijd om tot overeenstemming te komen en kunnen ze geslaagde experimenten van tijdelijk gebruik opnemen in hun plannen. De problemen rond de grondposities zijn waarschijnlijk makkelijker te overwinnen op basis van een tijdelijke dan een permanente overeenkomst.

Reacties zijn gesloten.