Het college en het vliegveld: doen raadsbesluiten er niet meer toe?.

Op 2 februari 2016 heeft de raad in meerderheid een motie gesteund waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken hoe Tynaarlo haar aandelen in het vliegveld van de kan hand te doen en binnen 2 maanden te rapporteren welke consequenties dat heeft. Vervolgens is de raad op 20 december niet akkoord gegaan om 10 jaar lang 4,6 miljoen te investeren in het zoveelste rooskleurige toekomstplan: ‘GAE als toegangspoort van het Noorden’.

De raad gelooft er dus meer in, kan het duidelijker?
En dan, alsof er niets gebeurd is, vraagt het college in een brief van 9 mei om de beschikbaarstelling van 1,84 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van het vliegveld, zijnde het bedrag dat overeenkomt met het aandeel van 4% van Tynaarlo!

Oscar Rietkerk heeft het college om opheldering gevraagd over deze vreemde gang van zaken.

Reacties zijn gesloten.