Gemeenteraad niet akkoord met toekomstdromen voor het vliegveld!

Eindelijk wordt het standpunt van GroenLinks gedeeld! Na bijna 50 jaar aanmodderen met steeds weer nieuwe plannen om het vliegveld rendabel te maken, is er nu een raadsmeerderheid die er niet meer in gelooft. Het meest recente plan: GAE als ‘Internationale toegangspoort voor het Noorden’, met een verwacht aantal van 100.000 tot 200.000 vliegbewegingen per jaar, is in de raadsvergadering op 20 december jongstleden afgestemd, tot groot verdriet van het college.

Het ontwikkelingsplan is het droombeeld van de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, enkele noordelijke ondernemersverenigingen en van het college van B & W van Tynaarlo. Friesland doet niet mee. Akkoord gaan zou voor Tynaarlo een inspanningsverplichting betekenen gedurende 10 jaar.

De bezwaren van GroenLinks zijn allereerst principieel: “de plannen staan haaks op het duurzaamheidsbeginsel, zijn strijdig met het klimaatakkoord en recreatief vliegen moet je niet bevorderen. Verder heeft de fractie geen enkele fiducie in een positieve ontwikkeling van de verlieslijdende luchthaven. Er zitten nog steeds dezelfde mensen, dezelfde organisatie en de plannen zijn alleen maar meer van hetzelfde. Een dermate grote financiële verplichting voor een zo lange tijd is een gok en legt zo’n grote druk op de gemeentelijke budgetten, dat andere noodzakelijke investeringen er onder gaan lijden” (portefeuillehouder Oscar Rietkerk).

Daarbij vonden GroenLinks en de Partij van de Arbeid het schrijnend dat het college zich wèl wil verplichten voor een gigantisch bedrag voor 10 jaar, terwijl het onlangs niet mogelijk was om wat extra’s uit te trekken voor de armoedegelden. Het voorstel is verworpen met een meerderheid van 13 tegen 10 (vóór: VVD, CDA, Gemeentebelangen,CU; tégen GroenLinks, D66, PvdA, Leefbaar Tynaarlo).

Overigens waren alle fracties het er over eens dat Tynaarlo als ‘miniaandeelhouder’ geen enkele invloed heeft op de exploitatie van het vliegveld, ook nooit heeft gehad en dat de aandelen zo snel mogelijk moeten worden verkocht.

Reacties zijn gesloten.