Vier…

zetels heeft GroenLinks en niet alleen vanwege de landelijk trend, maar vooral dankzij

het keiharde werk van de campagnecommissie en alle andere actieve leden!

Canvassen, flyeren, en tal van andere activiteiten hebben GroenLinks zichtbaar gemaakt en dat is beloond.

Binnenkort meer.

Bespiegelingen

Het is een ongekende luxe deze zondagmorgen.
Voor het eerst sinds weken kunnen uitslapen, geen wekker, rinkelende
telefoon of piepjes van de app.
De zon schijnt uitbundig, de zonnepanelen maken overuren.
In de verte zie ik het zand over de nog niet ingezaaide akkers wegwaaien.
Zandstormen in Drenthe?
Niet zo verwonderlijk als je beseft dat al het (on)kruid stelselmatig wordt
doodgespoten. Boeren zouden toch moeten weten dat deze kostbare
teelaarde ‘rust’ moet hebben en dat juist de kruiden het vast houden.
Een reden temeer om werk te maken van (nog meer) biologische landbouw.
De campagne is afgesloten. De afgelopen weken zijn we met een mooi team
GroenLinksers langs honderden deuren gegaan. Hebben we inwoners
gesproken maar vooral naar hen geluisterd.
Dat heeft ons een schat aan informatie opgeleverd die we mee moeten
nemen in de komende raadsperiode.
Maar ik realiseer me eens temeer dat we dit alleen kunnen doen dankzij de
‘stille’ steun van het thuisfront. De mannen, vrouwen, kinderen achter de
kandidaten en het bestuur.
Zij horen de verhalen aan en kijken vaak naar een lege stoel tijdens het
avondeten.
Achter elke kandidaat staat een sterke partner!
Die worden vaak vergeten.
Bij deze, chapeau!
Wat ben ik blij dat ik het ‘boegbeeld’ mag zijn van deze beweging.
Woensdag wordt duidelijk of de kiezers dat belonen.

GROENLINKS

Tynaarlo

Aa en Hunze

P E R S B E R I C H T

GroenLinks tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren over het waarom van lokale duurzame alternatieven in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Vrijdag 16 maart organiseren de GroenLinks afdelingen Tynaarlo en Aa en Hunze een gezamelijke verkiezingsbijeenkomst rondom het thema: Los van fossiele brandstoffen en welke grote rol gemeenten hebben in het terugdringen van CO2-uitstoot.

Nu de productie uit grote velden drastisch teruggeschroefd gaat worden bestaan er plannen om de kleinere velden te gaan exploiteren waarvan enkele in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. Daarnaast zijn de ontwikkelingen voor zoutwinning in volle gang. Dat terwijl er juist nu al de nodige schade, als gevolg van gaswinning, is ondervonden. GroenLinks vindt dit een zeer kwalijke ontwikkeling en organiseert daarom voor haar burgers deze avond.

GroenLinks wil juist lokaal investeren in duurzame energie en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van één derde van de CO2-uitstoot. Hier ligt een schone taak voor gemeenten de komende jaren in nauwe samenwerking met burgerinitiatieven.

Vrijdag 16 maart zal Liesbeth van Tongeren in beide gemeenten werkbezoeken afleggen bij burgers die forse aardbevingsschade hebben maar ook aan projecten van verduurzaming aan woningen. Zij zal hierin vergezeld worden door de lijsttrekkers van beide gemeenten, Klaas Kuipers en Co Lamberts. Hierna is er voor alle inwoners de gelegenheid om haar vragen te stellen over op welke manier lokale en landelijke overheid energieneutrale alternatieven kunnen stimuleren en ondersteunen.

Wij heten alle betrokken en geïnteresseerden, die een een stem willen hebben in een duurzame en eerlijke samenleving, van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Grand Café te Zuidlaren, De Millystraat 8.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De campagne is in volle gang!

Het is campagnetijd. Overal in Tynaarlo kun je de komende dagen GroenLinksers tegenkomen. Bij winkels, op de fiets in de dorpen, bij debatten.
Fractieleden, nieuwe kandidaten en andere actieve GroenLinksers doen hun uiterste best om onze boodschap te laten horen. Onder hen vind je steevast onze kandidaat-wethouder Oetra Gopal.Oetra is al sinds 2006 actief in de gemeentepolitiek van Hoogezand-Sappemeer. Van 2010 tot 2018 was zij daar wethouder voor GroenLinks .Na twee termijnen vond ze het verstandig om plaats te maken voor een een nieuw gezicht op deze plaats. Een frisse blik, een nieuwe uitdaging voor haar zelf, maar ook voor haar opvolger. Oetra heeft niet alleen een ruime ervaring als bestuurder, maar ook werkervaring in verschillende sectoren van het sociaal maatschappelijk terrein, onder meer op het gebied van re-integratie.

Van 2002 tot 2012 maakte GroenLinks deel uit van het College van Tynaarlo, in de persoon van Harm Assies. In die lange periode hebben we veel bereikt onder meer op het gebied van natuur en landschap, maar ook om ‘meedoen’ mogelijk te maken voor iedereen.

De inzet van GroenLinks is om na een periode van aanwezigheid weer actief vorm te kunnen geven aan een sociaal en solidair, duurzaam en open Tynaarlo. Vier jaar afwezigheid in het College heeft laten zien dat dat broodnodig is.’Met Oetra gaan we een nieuwe uitdaging aan!’

Lees meer in dit artikel uit het dagblad van het Noorden.