GROENLINKS

Tynaarlo

Aa en Hunze

P E R S B E R I C H T

GroenLinks tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren over het waarom van lokale duurzame alternatieven in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Vrijdag 16 maart organiseren de GroenLinks afdelingen Tynaarlo en Aa en Hunze een gezamelijke verkiezingsbijeenkomst rondom het thema: Los van fossiele brandstoffen en welke grote rol gemeenten hebben in het terugdringen van CO2-uitstoot.

Nu de productie uit grote velden drastisch teruggeschroefd gaat worden bestaan er plannen om de kleinere velden te gaan exploiteren waarvan enkele in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. Daarnaast zijn de ontwikkelingen voor zoutwinning in volle gang. Dat terwijl er juist nu al de nodige schade, als gevolg van gaswinning, is ondervonden. GroenLinks vindt dit een zeer kwalijke ontwikkeling en organiseert daarom voor haar burgers deze avond.

GroenLinks wil juist lokaal investeren in duurzame energie en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van één derde van de CO2-uitstoot. Hier ligt een schone taak voor gemeenten de komende jaren in nauwe samenwerking met burgerinitiatieven.

Vrijdag 16 maart zal Liesbeth van Tongeren in beide gemeenten werkbezoeken afleggen bij burgers die forse aardbevingsschade hebben maar ook aan projecten van verduurzaming aan woningen. Zij zal hierin vergezeld worden door de lijsttrekkers van beide gemeenten, Klaas Kuipers en Co Lamberts. Hierna is er voor alle inwoners de gelegenheid om haar vragen te stellen over op welke manier lokale en landelijke overheid energieneutrale alternatieven kunnen stimuleren en ondersteunen.

Wij heten alle betrokken en geïnteresseerden, die een een stem willen hebben in een duurzame en eerlijke samenleving, van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Grand Café te Zuidlaren, De Millystraat 8.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De campagne is in volle gang!

Het is campagnetijd. Overal in Tynaarlo kun je de komende dagen GroenLinksers tegenkomen. Bij winkels, op de fiets in de dorpen, bij debatten.
Fractieleden, nieuwe kandidaten en andere actieve GroenLinksers doen hun uiterste best om onze boodschap te laten horen. Onder hen vind je steevast onze kandidaat-wethouder Oetra Gopal.Oetra is al sinds 2006 actief in de gemeentepolitiek van Hoogezand-Sappemeer. Van 2010 tot 2018 was zij daar wethouder voor GroenLinks .Na twee termijnen vond ze het verstandig om plaats te maken voor een een nieuw gezicht op deze plaats. Een frisse blik, een nieuwe uitdaging voor haar zelf, maar ook voor haar opvolger. Oetra heeft niet alleen een ruime ervaring als bestuurder, maar ook werkervaring in verschillende sectoren van het sociaal maatschappelijk terrein, onder meer op het gebied van re-integratie.

Van 2002 tot 2012 maakte GroenLinks deel uit van het College van Tynaarlo, in de persoon van Harm Assies. In die lange periode hebben we veel bereikt onder meer op het gebied van natuur en landschap, maar ook om ‘meedoen’ mogelijk te maken voor iedereen.

De inzet van GroenLinks is om na een periode van aanwezigheid weer actief vorm te kunnen geven aan een sociaal en solidair, duurzaam en open Tynaarlo. Vier jaar afwezigheid in het College heeft laten zien dat dat broodnodig is.’Met Oetra gaan we een nieuwe uitdaging aan!’

Lees meer in dit artikel uit het dagblad van het Noorden.

Persbericht kapwerkzaamheden

De fractie van GroenLinks in Tynaarlo wil dat tijdelijk alle kapwerkzaamheden in de gemeente worden opgeschort. Lees hier het persbericht:

De gemeente moet eerst maar eens duidelijk met de dorpen communiceren waarom en wanneer een kapvergunning wordt verleend, zegt de partij in vragen aan B en W. GroenLinks betoogt dat het huidige kapbeleid leidt tot veel onrust in de samenleving. ‘En dat lijkt niet op te houden.’
De partij zegt dat het voor veel inwoners vaak niet duidelijk is waarom er gekapt wordt. ‘Dat is de reden waarom er door inwoners gereageerd wordt en emotionele onrust ontstaat. De inwoners zijn betrokken bij de natuur en alles wat ermee samenhangt.’
GroenLinks vindt dat de gemeente serieus werk moet maken van een andere communicatievorm met de inwoners als het gaat om het kappen van bomen. ‘Het blijkt dat de website niet voldoende is. Schriftelijke informatie aan de omwonenden is een volgende stap, maar mondelinge communicatie lijkt noodzakelijk.’ Het simpel informatie plaatsen op de site werkt onvoldoende, zegt GroenLinks. ‘Wanneer er draagvlak gecreëerd kan worden voor de al dan niet noodzakelijke kapactiviteiten wordt er op voorhand onrust weggenomen.’

Nog krap een maand te gaan voor de verkiezingen!

Op 18 januari hebben alle leden een persoonlijke email van het campagneteam ontvangen, met een overzicht van de activiteiten en een oproep om mee te doen.
Voor een klinkende winst is een flitsende campagne nodig en dat kan niet zonder voldoende menskracht. In de komende weken wordt de campagne geïntensiveerd, we hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen.

Lees hier nog eens de oproep van het campagneteam.
De fietstocht is al voorbij, maar er blijft nog genoeg te doen!